Kiseonička maska

 • Oxygen Mask

  Kiseonička maska

  Kiseonička maska ​​sastoji se od aerosolne maske i cijevi za kisik koje pokrivaju usta i nos i spojene su na spremnik za kisik. Kiseonička maska ​​koristi se za prijenos kisikovih plinova koji udišu u pluća pacijenata. Maska za kiseonik sadrži elastične naramenice i podesive kopče za nos što omogućava izvrsno pristajanje na širokom rasponu veličina lica. Kiseonička maska ​​s cijevima dolazi s cijevima za opskrbu kisikom od 200 cm, a prozirni i mekani vinil pruža veliku udobnost pacijentu i omogućava vizuelnu procjenu. Kiseonička maska ​​s cijevima je dostupna u zelenoj ili prozirnoj boji.

 • Venturi Mask-2 Color

  Venturi maska-2 u boji

  Maska za kiseonik sastoji se od aerosolne maske i cijevi za kisik koje pokrivaju usta i nos i spojene su na spremnik za kisik. Kiseonička maska ​​koristi se za prenošenje disanja plina kisika u pluća pacijenta. Maska za kiseonik sadrži elastične naramenice i podesive kopče za nos što omogućava izvrsno pristajanje na širokom rasponu veličina lica. Kiseonička maska ​​s cijevima dolazi s cijevima za opskrbu kisikom od 200 cm, a prozirni i mekani vinil pruža veliku udobnost pacijentu i omogućava vizuelnu procjenu. Kiseonička maska ​​s cijevima je dostupna u zelenoj ili prozirnoj boji.

 • Venturi Mask

  Venturi maska

  Maska za kiseonik sastoji se od aerosolne maske i cijevi za kisik koje pokrivaju usta i nos i spojene su na spremnik za kisik. Kiseonička maska ​​koristi se za prenošenje disanja plina kisika u pluća pacijenta. Maska za kiseonik sadrži elastične naramenice i podesive kopče za nos što omogućava izvrsno pristajanje na širokom rasponu veličina lica. Kiseonička maska ​​s cijevima dolazi s cijevima za opskrbu kisikom od 200 cm, a prozirni i mekani vinil pruža veliku udobnost pacijentu i omogućava vizuelnu procjenu. Kiseonička maska ​​s cijevima je dostupna u zelenoj ili prozirnoj boji.

 • Tracheostomy Mask

  Traheostomska maska

  Traheostoma je mali otvor kroz kožu na vratu u dušnik (dušnik). Kroz ovaj otvor u dušnik postavlja se mala plastična cijev, koja se naziva traheostomska cijev ili cijev traheja, kako bi se održao otvoren dišni put. Čovjek diše direktno kroz ovu cijev, umjesto kroz usta i nos.

 • Non-Rebreather Oxygen Mask

  Kiseonička maska ​​koja ne odbija zrak

  Medicinska maska ​​za kisik za jednokratnu upotrebu sa vrećicom za rezervoar koriste se za pacijente kojima trebaju velike količine kisika, za efikasnu primenu kiseonika u najvišoj koncentraciji. Maska koja ne odbija zrak (NRB) koristi se za pacijente kojima trebaju velike količine kisika. Pacijenti koji pate od traumatičnih ozljeda ili srčanih bolesti pozivaju na NRB.NRB koristi veliki rezervoar koji se puni dok pacijent izdahne. Izdah se provlači kroz male rupe na bočnoj strani maske.  Ove rupe su zapečaćene dok pacijent udiše, čime se sprečava ulazak vanjskog zraka. Pacijent diše čisti kisik.  Protok za NRB je 10 do 15 LPM.