Kiseonička maska ​​koja ne diše zrak

  • Non-Rebreather Oxygen Mask

    Kiseonička maska ​​koja ne odbija zrak

    Medicinska maska ​​za kisik za jednokratnu upotrebu sa vrećicom za rezervoar koriste se za pacijente kojima trebaju velike količine kisika, za efikasnu primenu kiseonika u najvišoj koncentraciji. Maska koja ne odbija zrak (NRB) koristi se za pacijente kojima trebaju velike količine kisika. Pacijenti koji pate od traumatičnih ozljeda ili srčanih bolesti pozivaju na NRB.NRB koristi veliki rezervoar koji se puni dok pacijent izdahne. Izdah se provlači kroz male rupe na bočnoj strani maske.  Ove rupe su zapečaćene dok pacijent udiše, čime se sprečava ulazak vanjskog zraka. Pacijent diše čisti kisik.  Protok za NRB je 10 do 15 LPM.